Többlettanítás, eseti helyettesítés, túlmunka, ügyelet, készenlét az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény jelentős felhatalmazást adott a kormánynak az illetménysávok módosítására. Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő erről a Menedzser Praxis tanácsadói napján szólt, ahol a 2024-es illetményemelés előzményeit és az új szabályokat is áttekintette. Az illetmények differenciálására is kitértek a pedagógus teljesítményértékelése alapján.

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény jelentős felhatalmazást adott a kormánynak az illetménysávok módosítására. Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő erről a Menedzser Praxis tanácsadói napján szólt, ahol a 2024-es illetményemelés előzményeit és az új szabályokat is áttekintette. Az illetmények differenciálására is kitértek a pedagógus teljesítményértékelése alapján.

A Púétv. (2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról) felhatalmazta a kormányt arra, hogy az illetménysávok határait rendeleti szinten módosíthassa – tudatta a Menedzser Praxis tanácsadói napján Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, címzetes főiskolai docens. A szakértő a 2024. évi illetményemelés szabályairól szólt részletesen és közérthetően az eseményen.

Petróczi Gábor felidézte a 2023-as évben történeket, mint az idei évi illetményemelés közvetlen előzményét. Mint monda, azt kell megnéznünk, hogy ekkor mekkora volt az illetményemelés és honnan indultunk el. Emlékeztetett arra, hogy évek óta téma az, hogy fel kell emelni a pedagógusok illetményét, mert nincs elég pedagógus.

Mint ahogy az a szakma számára közismert, végül 2023. január 1-én az ágazati szakmai pótlékkal 11 százalékos emelés történt. Ismerve az előző évi inflációt, ezek az emelések még nem bírtak kellő vonzerővel, nem testesítették meg azt az illetményemelést, amire vártunk.

Információhiány, felmerülő problémák

Petróczi Gábor reményét fejezte ki, hogy az előadás 2024. január 1-jétől érvényes illetményekről szóló része után minden kollégája legyinteni fog, hogy „ez nálunk ez mind rendben van, mert a fenntartó tudomásával a munkáltató intézkedett és minden a legnagyobb rendben van”. Hozzátette, hogy előfordulhat, ez mégsem így van, mert ő is tud sokféle problémáról országszerte. Sok intézmény igazgatójának arról sincs információja, hogy ma már a kormány dönthet az illetménysávok határairól.

Mint emlékeztetett, tavaly december 27-én jött ki egy BM (belügyminisztériumi) koncepció, hogy milyenek lesznek az új illetmények, de egészen január közepéig nem tudtuk pontosan. Csupán január 19-től lépett hatályba az ennek megfelelő rendelkezés, ekkor ismertük meg a január 1-jétől érvényes illetményeket. Ez mondja ki az alábbiakat.

Vhr. 88/A. §(1): a pedagógus vagy pedagógus szakképzettséggel rendelkező noks (nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő) foglalkoztatott havi illetménye nem lehet kevesebb:

a, gyakornok esetén 528.800 ezer forintnál,
b, pedagógus I. 538 ezer forintnál,
c, pedagógus II. 555 ezer forintnál,
d, mesterpedagógus esetén 630 ezer forintnál.

A szakértő az előadáson szólt a 32,2 százalékos átlagos illetményemelés lebonyolításáról és lehetőségeiről, az illetmények meghatározásának szempontjairól illetve a differenciálásról a pedagógus teljesítményértékelés alapján. További témákról is hallgathattak érdekes felvetéseket és tényszerű információkat, ezek a heti és napi munkaidő beosztása, a munkarend, az eseti és tartós helyettesítés szabályai, illetve a munkavégzés kiránduláson, toborzáson.

Többlettanítás, eseti helyettesítés, túlmunka, ügyelet, készenlét az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben