Az iskolák új ellenőrzési rendszere 2024 februártól

Az iskolák új ellenőrzési rendszere 2024 februártól

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja

A miniszteri rendelet 145. § (1) bekezdése szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja, hogy 
• értékelje az iskolák, a kollégiumok szakmai tevékenységét az intézmények saját céljainak megvalósulására, valamint az intézményi önértékelés eredményeire alapozva és 
• ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.
 

Fejezetek


A miniszteri rendelet 145. § (1) bekezdése szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja, hogy 
•    értékelje az iskolák, a kollégiumok szakmai tevékenységét az intézmények saját céljainak megvalósulására, valamint az intézményi önértékelés eredményeire alapozva és 
•    ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.

A módszerek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
•    az óra- és foglalkozáslátogatás, 
•    a megfigyelés, 
•    az interjú és 
•    a pedagógiai dokumentumok vizsgálata
módszereit alkalmazza. 

Az intézmény ellenőrzését legalább három köznevelési szakértőből álló bizottság végzi. A szakértői bizottság intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti.

Egységes szempontsorok, értékelőlapok

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak, ezeket az Oktatási Hivatal dolgozza ki és a köznevelésért felelős miniszter hagyja jóvá.

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszere

Az tanfelügyelethez kapcsolódó, az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét. 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái

A miniszteri rendelet 146. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek két fajtája van:
•    az intézményellenőrzés és
•    a komplex ellenőrzés.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tervezése, lefolytatása

Az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig elkészíti a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet. Ezt úgy állítja össze, hogy az intézményellenőrzés ötévente minden intézményre kiterjedjen. 
Ezt követően az Oktatási Hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő intézményeket.

A munkáltató, az intézmény igazgatója köteles az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Az ellenőrzés által érintett időt az ellenőrzött személy tekintetében munkaidőként kell figyelembe venni.

Az Oktatási Hivatal az intézménytípus és az ellenőrzés helyszínének figyelembevételével választja ki az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket. A Hivatal a kiválasztásról, valamint az ellenőrzési tervben foglalt szervezési szabályokról július 31-ig az informatikai támogató rendszer útján értesíti a kiválasztott szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények igazgatóit.

Az intézmény igazgatója szeptember 1-jéig a kiválasztott szakértők esetében az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

Az Oktatási Hivatal november 30-ig kijelöli 
•    az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, 
•    az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd 
•    az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett szakértőket, valamint az érintett intézmények igazgatóit.

Az ellenőrzésben érintett szakértő, valamint az érintett intézmény igazgatója haladéktalanul köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt minden olyan körülményről, amely az ellenőrzés lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti. Az időpontot és a szakértők kijelölését az érintettek kezdeményezésére a Hivatal módosíthatja, amelyről haladéktalanul értesíti az érintetteket. 
Ha a pedagógus, az igazgató neki fel nem róható okból nem tud részt venni a rá vonatkozó ellenőrzésben, az Oktatási Hivatal új időpontot jelöl ki a számára. Az intézmény igazgatójának fel nem róható oknak minősül minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza az intézmény igazgatójának szándékos vagy gondatlan magatartására.

Az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény igazgatójával, és egyeztetést folytatnak az ellenőrzés ütemezésével, tartalmával kapcsolatos részletekről.

Az ellenőrzést vezető szakértő a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően, az ellenőrzést követő tizenöt napon belül elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó szakértői értékelést az informatikai támogató rendszerben.

Az intézményellenőrzés esetén az intézmény igazgatója számára az ellenőrzés eredménye a tizenöt nap elteltét követően az informatikai támogató rendszer útján elérhető válik.

Az intézményi látogatást követően a szakértői értékelés rögzítése határidejének időtartama alatt az ellenőrzésben részt vett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény igazgatója a nevelőtestülettel egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a szakértőkről az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. A Hivatal a szakértőkről készült értékelőlapok tartalmáról minden év november 30-ig összesítő kimutatást készít, amelyet az informatikai támogató rendszerben elérhetővé tesz a szakértők számára.
 

Egységes szempontsorok, értékelőlapok

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak, ezeket az Oktatási Hivatal dolgozza ki és a köznevelésért felelős miniszter hagyja jóvá.

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszere

Az tanfelügyelethez kapcsolódó, az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét. 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái

A miniszteri rendelet 146. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek két fajtája van:
• az intézményellenőrzés és
• a komplex ellenőrzés.
 

Az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig elkészíti a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet. Ezt úgy állítja össze, hogy az intézményellenőrzés ötévente minden intézményre kiterjedjen. 
Ezt követően az Oktatási Hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő intézményeket.

A munkáltató, az intézmény igazgatója köteles az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Az ellenőrzés által érintett időt az ellenőrzött személy tekintetében munkaidőként kell figyelembe venni.

Az Oktatási Hivatal az intézménytípus és az ellenőrzés helyszínének figyelembevételével választja ki az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket. A Hivatal a kiválasztásról, valamint az ellenőrzési tervben foglalt szervezési szabályokról július 31-ig az informatikai támogató rendszer útján értesíti a kiválasztott szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények igazgatóit.

Az intézmény igazgatója szeptember 1-jéig a kiválasztott szakértők esetében az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

Az Oktatási Hivatal november 30-ig kijelöli 
• az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, 
• az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd 
• az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett szakértőket, valamint az érintett intézmények igazgatóit.

Az ellenőrzésben érintett szakértő, valamint az érintett intézmény igazgatója haladéktalanul köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt minden olyan körülményről, amely az ellenőrzés lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti. Az időpontot és a szakértők kijelölését az érintettek kezdeményezésére a Hivatal módosíthatja, amelyről haladéktalanul értesíti az érintetteket. 
Ha a pedagógus, az igazgató neki fel nem róható okból nem tud részt venni a rá vonatkozó ellenőrzésben, az Oktatási Hivatal új időpontot jelöl ki a számára. Az intézmény igazgatójának fel nem róható oknak minősül minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza az intézmény igazgatójának szándékos vagy gondatlan magatartására.

Az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény igazgatójával, és egyeztetést folytatnak az ellenőrzés ütemezésével, tartalmával kapcsolatos részletekről.

Az ellenőrzést vezető szakértő a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően, az ellenőrzést követő tizenöt napon belül elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó szakértői értékelést az informatikai támogató rendszerben.

Az intézményellenőrzés esetén az intézmény igazgatója számára az ellenőrzés eredménye a tizenöt nap elteltét követően az informatikai támogató rendszer útján elérhető válik.

Az intézményi látogatást követően a szakértői értékelés rögzítése határidejének időtartama alatt az ellenőrzésben részt vett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény igazgatója a nevelőtestülettel egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a szakértőkről az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. A Hivatal a szakértőkről készült értékelőlapok tartalmáról minden év november 30-ig összesítő kimutatást készít, amelyet az informatikai támogató rendszerben elérhetővé tesz a szakértők számára.
 

Tovább a következő fejezetre