Iskolák és óvodák ellenőrzése - kérdések és válaszok

Mikor válik érvényessé egy vezető kinevezése? Mikortól várható a tanfelügyeleti ellenőrzés a frissen indult intézményekben? Milyen új szabályokra kell figyelni a köznevelési intézményeknek az ellenőrzések kapcsán? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszolt Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő a Menedzser Praxis Tudás- és Válaszközpont szakmai napján.

Mikor válik érvényessé egy vezető kinevezése? Mikortól várható a tanfelügyeleti ellenőrzés a frissen indult intézményekben? Milyen új szabályokra kell figyelni a köznevelési intézményeknek az ellenőrzések kapcsán? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszolt Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő a Menedzser Praxis Tudás- és Válaszközpont szakmai napján.

A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont szakmai napján Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, címzetes főiskolai docens több fontos kérdésre adott választ, melyek az óvodai gyakorlatot és a pedagógusok életét érintik. Az egyik, többeket is érintő kérdést úgy fogalmazták meg, hogy megfelel-e a az óvodai törzskönyvi nyomtatvány a jelenlegi jogszabályoknak. A szakember álláspontja szerint igen, mivel a jogszabályok mindig előírják a törzskönyv vezetését.

Nem mindegy, mikor indul a ciklus

Az elmúlt években jelentős változások történtek a továbbképzési ciklusok időpontjával kapcsolatban, és ezeket alaposan érdemes szemügyre venni a jogszabályok pontos megértése érdekében.

Ha valaki 1996. december 30-a előtt szerezte meg a diplomáját, akkor az első továbbképzési ciklusa 2005. szeptember 1-jén indult. Azonban, ha az illető a fenti időpont után szerezte meg a diplomáját, akkor az első továbbképzési ciklusa az ide vonatkozó kormányrendelet hatályba lépését követő szeptember 1-jén kezdődött, tehát 1997. szeptember 1-jétől. Azoknak, akik fiatalabbak a pályán, az első továbbképzési ciklus az első pedagógus diplomájuk megszerzését követő 7. év szeptember 1-jén indul.

Egy másik fontos változás, amelyre Petróczi Gábor felhívta a figyelmet, az a szakvizsgával kapcsolatos. Korábban a szakvizsga megszerzését követő szeptember 1-jétől hét évre mentességet kaptak az érintettek. Azonban most már nem ez az eljárás, hanem csupán a következő továbbképzési ciklusukra kapnak felmentést.

Egy pedagógus, két álláshely

A következő, óvodavezető által feltett kérdés arra vonatkozott, hogy egyszerre két álláshelyen foglalkoztatható-e ugyanaz a személy ugyanazon önkormányzati óvodában. A válasz egyértelműen nemleges:

a pedagógusok életpályáról szóló törvény kimondja, hogy egy pedagógus vagy más köznevelésben foglalkoztatott nem létesíthet ugyanazon intézménnyel másik jogviszonyt, kivéve a tankerületi fenntartásban működő intézményekben létesített vendégtanári jogviszonyt.

Az ellenőrzésekre való felkészülés során felmerülhet a kérdés, hogy az összevont intézményekhez relevánsabban igazodó értékelési szempontok megjelennek-e az ellenőrzés dokumentációjában. E kérdés kapcsán Petróczi Gábor úgy vélte, hogy bár a törvény nem határoz meg különleges szempontokat az összevont intézmények kapcsán, de ezzel együtt érdemes figyelembe venni az egyedi körülményeket.

Ellenőrzik-e az újonnan indult intézményeket?

Ezután az intézményi vezetők kinevezése kapcsán kérdezett egy érintett. Petróczi Gábor szerint a vezető kinevezése a miniszteri jóváhagyás időpontjától érvényes, bár ha esetleg késik a miniszter jóváhagyása, akkor szükséges ellátni az igazgatói feladatokat. Az ötéves tanfelügyeleti ellenőrzés időpontjára vonatkozó kérdés összetettebb. Bár hatályos és folyamatosan működik, azt megmondani, hogy mikor kerül sor az ellenőrzésre, rendkívül nehéz.

„A frissen indult intézményeket illetően vélhetően az oktatási hivatal két-három évig nem fogja kitűzni az ellenőrzéseket, de erre nincs teljes garancia.”

Ismerje meg a köznevelési intézmények ellenőrzésével kapcsolatos aktuális tudnivalókat! Kattintson a fenti videóra és legyen naprakész a legfrissebb információkkal!

Iskolák és óvodák ellenőrzése - kérdések és válaszok