Alapító okirat óvodáknak (2024)

Alapító okirat óvodáknak (2024)

A nevelési-oktatási intézmény fenntartója május utolsó munkanapjáig hozhat döntést az intézménye fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatban. Ez alapító okirat, tankerületi iskolák esetében szakmai alapdokumentum módosításával jár. Az alapító okirat, alapdokumentum kötelező tartalmi elemeit a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) határozza meg.