Teljesítményértékelés (TÉR) intézményi szabályzat

Teljesítményértékelés (TÉR) intézményi szabályzat

A pedagógusok teljesítményértékeléséről 18/2024. (IV. 4.) BM-rendelet (a továbbiakban: TÉR-rendelet) tette szükségessé - de legalábbis: ajánlottá - a teljesítményértékeléssel összefüggő intézményi dokumentumok elkészítését.

A legfontosabb kérdés természetesen: kikre terjed ki a TÉR rendelet hatálya?

A TÉR-rendelet 1. §-a szerint a rendelet hatálya
– a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 3. § 21. pontja szerinti munkáltatóra és
– az értékelendő személyre
terjed ki.

Az értékelendő személyt pedig a 2. § definiálja:
„1. értékelendő személy: a teljesítményértékelési időszak első napján legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező, pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, valamint a Púétv. 98. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógus-szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott,”

A nyugdíjas pedagógus kollégákra és az óraadó kollégákra vonatkozik-e a teljesítményértékelési kötelezettség?

A Púétv. 98. § (3) bekezdése szerint „a munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus és a pedagógus-szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. Gyakornok esetén a teljesítményértékelést nem kell lefolytatni.”

A TÉR-rendeletben a törvényi szabályokkal összhangban szerepel továbbá, hogy az értékelendő személy: a teljesítményértékelési időszak első napján legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező, pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, valamint a Púétv. 98. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógus-szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott. Tekintettel arra, hogy az óraadó nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, mivel egy polgári jogi jogviszonyban, megbízási szerződés alapján látja el a feladatait, továbbá a Púétv. 1. § (4) bekezdése – az óraadókra vonatkozó rendelkezések között – a teljesítményértékelésről szóló 98. § (3) bekezdését nem sorolja fel, ezért az óraadókra nem vonatkozik a pedagógusok teljesítményértékelése.

Ellenben az a tény, hogy a pedagógus nyugdíjas, nem befolyásolja a teljesítményértékelési kötelezettséget. Ha a nyugdíjas köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áll, a teljesítményértékelés rá is vonatkozik. Ha óraadó, akkor a fentiekben kifejtettek szerint, nem.