Iránymutatás a pedagógus teljesítményértékelési rendszer indításával kapcsolatos feladatokhoz

Iránymutatás a pedagógus teljesítményértékelési rendszer indításával kapcsolatos feladatokhoz

Kezdő időpont: 2024. június 26.

Iránymutatás a pedagógus teljesítményértékelési rendszer indításával kapcsolatos feladatokhoz

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerintértékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. A teljesítményértékelést írásba kell foglalni. A munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét az illetménysáv keretein belül a Púétv. 43. §-ának megfelelően határozhatja meg.

A szakmai napon beszélek majd a teljesítményértékelési rendszer indításával kapcsolatos intézményi és igazgatói feladatokról, valamint az intézmény vezetőinek bevonásának módjáról a teljesítményértékelési feladatokba. Ezen felük a pedagógusok és vezetők teljesítményértékelésének szempontjairól és az intézmények teljesítményértékelési szabályzatának elkészítésével kapcsolatos feladatokról és az éves teljesítményértékelési feladatok tervezéséről és végrehajtásáról.

A teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos előkészítő és megvalósító feladatokról a módszertani útmutató megjelenését követően a Menedzser Praxisnál villámgyorsan segítjük is az intézményvezetőket, igazgatókat a rájuk háruló feladatok elvégzésében, köznevelési szakértőnkkel Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docenssel.

Jelentkezzen most és használja ki az egyedi konzultációs lehetőséget szakértőnkkel!